Υπηρεσίες Ιατρείου

Ψηφιακή Μαστογραφία – Ιατρείο Υπερήχων – Ελαστογραφίας – Βιοψιών